Welkom op de website van kleindiervereniging      

            

        ewsv website logo            

Opgericht 1 november 1982

Rabobank:  NL53RABO0372705596                                                  Kamer van Koophandel:    40282401                                                                      

   
              Volgens de tekst van de oprichtingsakte werd De Eerste Wouwse SportfokkersVereniging De Eendracht opgericht met het doel om de sportfokkerij van:
     Sier- en watervogels, hoenders en hoenderachtigen, konijnen en cavia's aan te moedigen, de uitbreiding daarvan te bevorderen en de
    belangen van de leden te behartigen. (De diergroep sierduiven was hierin bewust niet opgenomen om geen leden van kleine regionale duivenverenigingen
   
weg te kapen)

    De vereniging tracht dit doel in het bijzonder te bereiken door:
 
    - - - het houden van vergaderingen;
    - - - het organiseren van lezingen en excursies;
    - - - het verschaffen van voorlichting;
    - - - het organiseren van en het deelnemen aan tentoonstellingen en wedstrijden.          kln logo           EWSV De Eendracht is onderdeel van KLN Nederland       

                BESTUUR          AGENDA       LIDMAATSCHAP    NIEUWS     TENTOONSTELLING         SPONSORS         CONTACT               
   
              Copyright 2017 EWSV De Eendracht te Wouw                Privacyverklaring